QC odjel

1. Naš materijal će biti testiran prije nego uđe u naše skladište.

1

2. Prije nego što postanu proizvodi, imat ćemo test za polugotove proizvode.

2

3. Imat ćemo inspekciju uzorkovanja na našoj proizvodnoj liniji.

3

4. Na kraju ćemo imati posljednji test prije nego što dođu na tržište.

4